Boncodfölde Község

hivatalos weboldala

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

    Kedves Felhasználó

Itt található űrlap segítségével időpontot foglalhat/egyeztethet az ügyintézővel.

A Boncodfölde Község Önkormányzata a weboldal látogatójának személyes jogait és magánszféráját maradéktalanul tiszteletben tartja.adatok felhasználása során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint jár el.

*Kötelezően kitöltendő mezők
Telefon száma: * Formátuma:921234567