Boncodfölde Község

hivatalos weboldalaFalutörténet

Frissítés:
A legújabb kutatások meglepő adatokat tártak fel Boncodfölde történetéből.  Nagy Imre - Véghely Dezső - Nagy Gyula (szerk.): Zala vármegye története. Oklevéltár 1. 1024-1363 (Budapest,1886) 2. (88. oldal) említi: "1278 A zalavári convent előtt Szentmiklósi Jakab örök bevallása Zala nevű birtokról a Salamonváriak ősei részére" iratában említik először a települést oklevélben egy határjárás leírása képpen úgy véljük, hogy Boncodfölde szőlőhegyéről van szó. A határjárás földrajzilag igazol és bátran állíthatjuk, hogy Boncodfölde nevét jegyezte fel az oklevélben a kiállító. [...] septemtrionem inde saliendo per­venit subtus vineam Bon...d ubi sunt due mete [...] "s észak felé a hegy, a völgy, onnan, ugrás, alá nyúlt szőlő Bon. . . d, ahol aratnak, két, egy földi, a másik gyümölcsös" idézett rész megtalálható még I. Lajos királynak 1378-ban kelt átiratából, melyet ismét Héderváry Lőrincz nádor 1439-ben írt át: ennek a rajta levő penész foltok miatt már nagyon megromlott eredetije megvan a Szenterzsébeti Törjék cs. utódainak írattárában. Kutató: Nagy Gyula/F.K
Más forrás hivatkozik a fentebb említett oklevélre (1938 / 3. szám • Dr. Makoviczky Gyula: Göcseji helynevek (273. oldal) (F.K)
... Ősi plébániájának 1333-ból ismerjük Jakab nevű papját. 1498-ban is plébánia. 1550-ben és 1554-ben Gergely a plébános, a községben már vannak evangélikus nemesek. 1575-ben (Forrás:Acsády Ignácz: A magyar nemzet története 5. Magyarország három részre oszlásának története (Budapest, 1897)19. Ötödik könyv.
...A hosszú béke kora. 1569-1592 • III. fejezet. A török viszonyok. Rudolf király (424.) oldal))1575-szeptember [...] e hónapban 100 török lovas Bonczodföldéről Zala 40 jobbágyot rabolt el [...]
......1576-ban még áll a plébánia, de később a törökök feldúlták, a temploma is romossá vált.

Bővebben: Falutörténet

Szent Anna templom története

 Település beépíttet területén a dombtetőn álló keletelt, egyhajós, félköríves szentélyzáródású Ny-i homlokzati tornyos templom a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a hajó É-i oldalához csatlakozó sekrestyével a szentélyen és a hajó K-oldalán 13. századi falsávos tagolás és részben kibontott nyílások. Fiókos dongaboltozatos hajó, negyedgömb boltozatú szentély magasítva van , az eredeti román falszövet a szentély ablakai fölött 0,50 m-ig követhető onnan barok toldás a mai párkánnyal együtt, a hajó bejárati oldalán karzat. A sekrestyében stukkó díszes dongaboltozat. Falképek: (1965) Klonfár János pap és festő**. Berendezés: jellemzően 20. század, keresztelőkút 18. század második fele; padok, 19.század.

Bővebben: Szent Anna templom története